Thông tin quan trọng

Máy lạnh là hệ thống tuần hoàn kín, vì vậy gas máy lạnh rất ít khi bị mất đi (trừ các trường hợp bị xì dàn hoặc đường ống bị hư). Vì vậy với máy lạnh đang hoạt động bình thường hầu như không cần thiết phải châm gas thêm.

Bảng giá dưới đây ở mục A đã bao gồm việc canh, kiểm tra gas dùm cho khách (KHÔNG phát sinh chi phí bơm gas thêm). Trong trường hợp quý khách cần bơm lại 100% gas thì tham khảo giá ở mục B và C.